Ekologické zemědělství a bioprodukty

Ekologické zemědělství zakazuje používání toxických pesticidů, antibiotik, růstových hormonů a chemických hnojiv destabilizujících klima, celý proces je proto velice příznivý pro klima. Biofarmy dodržují zásady humánnějšího zacházení se zvířaty. Biopotraviny se vyrábějí bez použití genetického inženýrství nebo geneticky modifikovaných organismů (GMO).